Ιράν, Γιαζντ: Το κτιστό κανάλι στον κήπο του αρχοντικού Bagh-e Dowlatabad στο Γιαζντ
[Φωτογραφικό υλικό]

IR-YP-Y-DO-021.JPG
Τίτλος
Ιράν, Γιαζντ: Το κτιστό κανάλι στον κήπο του αρχοντικού Bagh-e Dowlatabad στο Γιαζντ
Περιγραφή
Γιαζντ, Παλάτι Ντολάτ Αμπάντ φωτ 021. Το κτιστό κανάλι. Κατά μήκος του υπάρχουν φυτεμένα κυπαρίσσια και πεύκα. Στο βάθος, μόλις διακρίνεται το μικρό ανάκτορο του κυβερνήτη με τον ψηλότερο αεραγωγό (μαντγκίρ) του Ιράν (33,80 μ), πάνω από την εσωτερική δεξαμενή. Αλλά ο κήπος με τα πλούσια νερά είναι εξίσου εντυπωσιακός. Λήψη από ανατολικά.
Χρόνος λήψης
10/4/2012
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανάκτορο.
Ιράν Κεντρικό / Κεντρικό Ιράν.
Κήπος.
Νερό.