Χιόνια στον Άνω Βόσπορο
[Φωτογραφικό υλικό]

TI-BOSPH-301.jpg
Τίτλος
Χιόνια στον Άνω Βόσπορο
Περιγραφή
Βόσπορος, φωτ 301. Τα πλεούμενα στην αποβάθρα του Σαρίγιερ σκεπασμένα από χιόνι. Καιρός κλειστός, όλα γκρίζα, χαμένα στην ομίχλη.
Χρόνος λήψης
23/1/2006
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άνω Βόσπορος.
Βάρκα.
Βόσπορος.
Χιόνι, χιόνια.