Από την Τρωάδα στην Τένεδο με το πλοίο (το 1998): Αυτό πρέπει να είναι το Γαϊδουρονήσι ένα από τα πέντε Μαυρονήσια
[Φωτογραφικό υλικό]

T_NISIA_TE_002.jpg
Τίτλος
Από την Τρωάδα στην Τένεδο με το πλοίο (το 1998): Αυτό πρέπει να είναι το Γαϊδουρονήσι ένα από τα πέντε Μαυρονήσια
Περιγραφή
Τένεδος, φωτ 02. Νησίδα στα ΒΑ της Τενέδου. Το Γαϊδουρονήσι είναι ένα από τα πέντε ακατοίκητα βραχονησάκια του συμπλέγματος που ονομαζόταν Μαυρονήσια / σήμερα Karayer Adaları ή και Tavşan Adaları (της Επαρχίας Τενέδου / τ. Bozcaada, του Νομού Δαρδανελλίων / Çanakkale ili). Φέρει ερείπια κτηρίου, πιθανόν φάρου ή ξωκλησιού.
Αριστερά, μόλις διακρίνεται η ανατολική άκρη μιας άλλης νησίδας που ονομαζόταν Πετρονήσι. Η Τένεδος / Bozcaada περιβάλλεται από 17 νησίδες.
Χρόνος λήψης
3/8/1998
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαίο ΒΑ.
Θρακικό Αρχιπέλαγος.