Ο ναός της Παναγίας Τενέδου / Bozcaada (το 1998): Λήψη από τον δρόμο
[Φωτογραφικό υλικό]

TC_NISIA_TE_01a_002.jpg
Τίτλος
Ο ναός της Παναγίας Τενέδου / Bozcaada (το 1998): Λήψη από τον δρόμο
Περιγραφή
Παναγία Τενέδου, εκκλησιαστικό συγκρότημα, φωτ 02.
Χρόνος λήψης
3/8/1998
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εικοστός αιώνας.
Θεοτόκος.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Τένεδος / Bozcaada.