Χάσκιοϊ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Văetişi, Brancovan Art (2011) Αγ. Παρασκευή Χάσκιοϊ, κτητορική επιγραφή του 1692 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 21)
Πέργης Ευάγγελος, Εκ Φαναρίου Β΄ (1997) Αγ. Παρασκευή Χάσκιοϊ, νέα θυρανοίξια 1997 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 15)
Ακολουθία αγίας Αργυρής (1997) Αγία Παρασκευή Πικριδίου / Χάσκιοϊ, εκκλ. συγκρότημα
Ανώνυμος, Κωνσταντινιάς (1824) Αγία Παρασκευή Πικριδίου / Χάσκιοϊ, εκκλ. συγκρότημα
Kiminas, Ecumenical Patriarchate (2009) Επιγραφή στον τάφο Μητρ. Αμασείας Καλλινίκου Β΄, 1866; ή 1847 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 34)
Επέογλου-Μπακαλάκη, Αμάσεια (1988) Επιγραφή στον τάφο Μητρ. Αμασείας Καλλινίκου Β΄, 1866; ή 1847 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 34)
Γριτσόπουλος, Μεγάλη Σχολή τ. Α΄ (1966, β' έκδ. 2004) Επιγραφή στον τάφο του Αντωνίου Σπανδωνή, 1726 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 24)
Benbassa, Rodrigue, Histoire des sépharades (2002) Χάσκιοϊ
Deleon, Golden Horn (1995?)  Χάσκιοϊ
Janin, Constantinople (1964) Χάσκιοϊ  
Millas, Pera (2006) Χάσκιοϊ
Müller-Wiener, Häfen (1994) Χάσκιοϊ
Βρυώνης, Μηχανισμός καταστροφής (2007) Χάσκιοϊ  
Μασσαβέτας, Κωνσταντινούπολη (2011) Χάσκιοϊ  
Μήλλας, Πέρα (2002) Χάσκιοϊ
Μήλλας, Σφραγίδες (1996) Χάσκιοϊ