Ευαγγελίστρια Κουρτουλούς (Ταταούλων), εκκλ. συγκρότημα
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Ευαγγελίστρια Κουρτουλούς (Ταταούλων), εκκλ. συγκρότημα
Είδος
Εκκλησιαστικό Συγκρότημα
Επίσημη ονομασία
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Ταταούλων, εκκλησιαστικό συγκρότημα
Εν λειτουργία
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Ευαγγελισμός Θεοτόκου.
Θεοτόκος.
Καμπαναριό.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Πέραν / Μπέιογλου.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Ταταύλα / Κουρτουλούς.