Το σασανιδικό μνημείο με τις βραχογραφίες στο Νακς-ε Ρατζάμπ
[Αρχαιολογικος Χώρος / Μνημείο]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Το σασανιδικό μνημείο με τις βραχογραφίες στο Νακς-ε Ρατζάμπ
Επίσημη ονομασία
Σασανιδικές βραχογραφίες στο Νακς-ε Ρατζάμπ
Τοπική ονομασία
Naqsh-e Rajab
Τοποθεσία
Τοποθεσία
Στην Ύπαιθρο.
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Ενδιαφέρον
Συμβολικό.
Ενδιαφέρον
Ιδεολογικό.
Ενδιαφέρον
Αρχαιολογικό.
Επισκέψιμο
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άλογο, άλογα.
Ανάγλυφο.
Ανατολικές λατρείες.
Αρντασίρ Α΄ Μπαμπακάν.
Βραχογραφία.
Επιγραφή, επιγραφές.
Ιδεολογία.
Ιερατείο.
Μάγοι, ζωροαστρικό ιερατείο.
Σαπώρ Α΄.
Σασανίδες / Σασσανίδες Πέρσες.
Σασανιδικός πολιτισμός.
Ύστερη Αρχαιότητα.