Νακς-ε Ροστάμ, ΑΑ 01: Ζωροαστρικός πύργος
[Αρχαιολογικό Μνημείο Θρησκευτικού Χαρακτήρα]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Νακς-ε Ροστάμ, ΑΑ 01: Ζωροαστρικός πύργος
Επίσημη ονομασία
Η Κάαμπα (ομφαλός) του Ζωροάστρη
Τοπική ονομασία
Kaabe-ye Zartosht
Είδος
Αρχαίος Ναός
Θρησκεία / Δόγμα
Αρχαίες θρησκείες, θρησκεύματα. > Ζωροαστρική θρησκεία
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Αρχαιολογικό.
Ενδιαφέρον
Εθνολογικό.
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Ενδιαφέρον
Αρχιτεκτονικό.
Ενδιαφέρον
Επιγραφικό.
Κατάσταση
Καλή
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολικές λατρείες.
Αρχαϊκή εποχή.
Αχαιμενίδες Πέρσες.
Ελληνική γλώσσα.
Επιγραφή, επιγραφές.
Ζωροαστρική θρησκεία.
Μάγοι, ζωροαστρικό ιερατείο.
Περσία.
Πύργος, πύργοι.
Πυρολατρεία.
Πυρολατρικός ναός.
Σαπώρ Α΄.
Σασανίδες / Σασσανίδες Πέρσες.
Ύστερη Αρχαιότητα.