Νακς-ε Ροστάμ, ΑΑ 01: Ζωροαστρικός πύργος
[Αρχαιολογικό Μνημείο Θρησκευτικού Χαρακτήρα]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα