Δήμος Ορεστιάδας
[Τόπος]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Δήμος Ορεστιάδας
Χαρακτήρας
Χαρακτήρας
Δήμος.
Χαρακτήρας
Επαρχία.
Διοικητική κατάταξη
Υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Λέξεις - Κλειδιά
Αδριανουπόλεως Βιλαέτι / Βιλαέτι Αδριανουπόλεως.
Δημητριακά.
Έβρος ποταμός.
Έβρος, Νομός Έβρου.
Ελλάδα, σύγχρονη.
Θράκη.
Πρόσφυγες.