Η κοιλάδα του Ορόντη
[Τόπος]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Η κοιλάδα του Ορόντη
Λέξεις - Κλειδιά
Απάμεια Συρίας / Afamyyia.
Κάστρο.
Ορόντης ποταμός.
Συρία ΒΔ.
Ύδρευση.
Χάμα / Επιφάνεια Συρίας / Hama.
Χομς / Έμεσα / Homs.