Απάμεια / Αφάμια, Καλαάτ αλ-Μουντίκ
[Τόπος]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Απάμεια / Αφάμια, Καλαάτ αλ-Μουντίκ
Τοπική ονομασία
Afamyyia / Qalaat al-Mudiq
Χαρακτήρας
Χαρακτήρας
Περιοχή.
Λέξεις - Κλειδιά
Αγιουβίδες, δυναστεία / Ayyubids.
Άλογο, άλογα.
Απάμεια Συρίας / Afamyyia.
Αρχαίες ελληνικές πηγές.
Αρχαίες ελληνικές πόλεις.
Αρχαιότητες.
Βυζαντινές πηγές.
Δρούζοι ηγέτες.
Δρούσοι / Δρούζοι.
Ελληνορωμαϊκές πόλεις.
Καραβάν σαράι.
Κάστρο.
Ορόντης ποταμός.
Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.
Σελευκίδες βασιλείς.
Σελευκιδικό Βασίλειο / Βασίλειο Σελευκιδών.
Σταυροφόροι.
Στρατός τακτικός.