Καθημερινή ζωή, αθλοπαιδιές και ψυχαγωγία στη βυζαντινή Κινστέρνα του Άσπαρος (που έγινε δημοτικό πάρκο)
[Εκδήλωση Κοινωνική / Καθημερινή]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Τίτλος
Καθημερινή ζωή, αθλοπαιδιές και ψυχαγωγία στη βυζαντινή Κινστέρνα του Άσπαρος (που έγινε δημοτικό πάρκο)
Τύπος
Τύπος
Καθημερινής ζωής.
Ημερομηνία
3/2016
Πληροφορίες
>>>>>> Δείτε την ταυτότητα του μνημείου και φωτ στο Συνοδευτικό Υλικό
Λέξεις - Κλειδιά
Αθλητικοί χώροι.
Βυζαντινά μνημεία.
Γυναίκες.
Δημόσιοι χώροι.
Κινστέρνες / Δεξαμενές.
Παιδί, παιδιά.
Παλαιά Πόλη.