01 Πρώτος Πύργος του Θεοδοσιανού Τείχους
[Οχυρωματικό Έργο]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
01 Πρώτος Πύργος του Θεοδοσιανού Τείχους
Είδος
Είδος
Πύργος.
Θαλάσσιο / Χερσαίο
Χερσαίο
Θέση / Σύγχρονο περιβάλλον
Θέση / Σύγχρονο περιβάλλον
Σε Αστικό Χώρο.
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Αρχιτεκτονικό.
Ενδιαφέρον
Αρχαιολογικό.
Ενδιαφέρον
Στρατιωτικής Τέχνης.
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Ενδιαφέρον
Επιγραφικό.
Πρόσφατη επίσκεψη
7/3/2016
Βλέπε και ...
Λέξεις - Κλειδιά
Βασίλειος Β΄ ο Βουλγαροκτόνος.
Βυζαντινές οχυρώσεις.
Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη.
Επιγραφή, επιγραφές.
Θεοδοσιανά Τείχη.
Ιωάννης ο Γεωμέτρης.
Καταστροφή μνημείων.
Κωνσταντίνος Η΄, αυτοκράτορας.
Κωνσταντινούπολη, 21ος αι..
Κωνσταντινούπολη, βυζαντινά μνημεία.
Κωνσταντινούπολη, σύγχρονη.
Μεσοβυζαντινή περίοδος.
Οχυρωματική τέχνη.
Προποντίδα / Θάλασσα του Μαρμαρά / Μαρμαράς / Marmara Denizi.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Πύργος, πύργοι.
Σεισμοί.
Χερσαία Τείχη.