Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ
[Τόπος]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ
Τοπική ονομασία
Plovdiv
Χαρακτήρας
Χαρακτήρας
Έδρα Νομού.
Χαρακτήρας
Πόλη.
Χαρακτήρας
Έδρα Δήμου.
Λέξεις - Κλειδιά
Βόρεια Θράκη / Ανατολική Ρωμυλία.
Έβρος ποταμός.
Θέατρο αρχαίο.
Σταυροφορίες.
Φίλιππος Β΄ Μακεδονίας.
Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ.