Άγιος Στέφανος, εκκλ. συγκρότημα στο Γεσίλκιοϊ
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Άγιος Στέφανος, εκκλ. συγκρότημα στο Γεσίλκιοϊ
Είδος
Εκκλησιαστικό Συγκρότημα
Επίσημη ονομασία
Άγιος Στέφανος στον Άγιο Στέφανο / Γεσίλκιοϊ
Τοπική ονομασία
Yeşilköy Aya Stefanos Kilisesi Vakfı
Φωνητική απόδοση
Γιεσίλκιοϊ Άγια Στέφανος Κιλισεσί Βακφί
Εν λειτουργία
Ναι
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Αρχαιολογικό.
Ενδιαφέρον
Εθνολογικό.
Ενδιαφέρον
Επετειακό.
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Ενδιαφέρον
Προσκυνηματικό.
Διεύθυνση
Mirasyedi Sokak No. 9, 348 00 Yeşilköy
Λέξεις - Κλειδιά
Dadian / Νταντιάν, αρμενική οικογένεια.
Άγιος Στέφανος, προάστιο / Γεσίλκιοϊ.
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Μητρόπολη Δέρκων, Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Μπακίρκιοϊ, Δήμος.