Μαράσλειο Κ/Πόλεως στο Φανάρι
[Εκπαιδευτικό Κτίσμα / Ίδρυμα]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Μαράσλειο Κ/Πόλεως στο Φανάρι
Τοπική ονομασία
Özel Azınlık Maraşlı Rum İlköğretim Okulu / Marasli Rum İlköğretim Okulu
Επίσημη ονομασία
Μαράσλειο Δημοτικό Σχολείο / Μαράσλειος Αστική Σχολή
Βαθμός εκπαίδευσης
Πρωτοβάθμια: Δημοτικό
Κατάσταση
Πολύ μέτρια
Πρόσφατη επίσκεψη
10/7/2017
Λέξεις - Κλειδιά
Ευεργέτες.
Κεράτιος κόλπος.
Μαρασλής, Γρηγόριος.
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Παλαιά Πόλη.
Ρωμιοσύνη.
Σύγχρονη εποχή.
Σχολείο.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φανάρι / Φενέρ / Fener, συνοικία.