Σουρπ Αστβατζατζίν Μπεσίκτάς / Αρμενική Παναγία στο Μπεσίκτάς
[Θρησκευτικό Μνημείο]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Σουρπ Αστβατζατζίν Μπεσίκτάς / Αρμενική Παναγία στο Μπεσίκτάς
Τοπική ονομασία
Beşiktaş, Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi
Φωνητική απόδοση
Μπεσικτάς, Σούρπ Αστβατζατζίν Ερμενί Κιλισεσί
Επίσημη ονομασία
Σουρπ Αστβατζατζίν (Παναγία) Μπεσίκτάς
Είδος
Εκκλησιαστικό Συγκρότημα
Θρησκεία / Δόγμα
Χριστιανική. > Αρμενική Αποστολική Εκκλησία (Γρηγοριανή).
Εν λειτουργία
Ναι
Κατάσταση
Άριστη
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Αρχιτεκτονικό.
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Ενδιαφέρον
Προσκυνηματικό.
Πρόσφατη επίσκεψη
23/8/2010
Διεύθυνση
İlhan Sokağı 28 ( Maşuklar Yokuşu ) Sinanpaşa Mahallesi, Beşiktaş
Επικοινωνία
Τηλ. Γραφείου (+90) 212- 261.85.17 (επιστάτης ο κύριος Şahin / Σαχίν, το 2010)
Χρήσιμες πληροφορίες
Οι ντόπιοι την ξέρουν και με το όνομα: Meryem Ana Ermeni Kilisesi
Λέξεις - Κλειδιά
Αρμενική Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Αρμένιοι.
Εκκλησιαστικά κτίσματα.
Κωνσταντινούπολη, αρμένικες εκκλησίες.
Μπεσίκτας Δήμος / Beşiktaş.