Σούρπ Αστβατζατζίν στο Μπεσίκτάς, ναός
[Θρησκευτικό Μνημείο]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Σούρπ Αστβατζατζίν στο Μπεσίκτάς, ναός
Τοπική ονομασία
Beşiktaş Surp Asdvazazin Ermeni Kilisesi
Φωνητική απόδοση
Μπεσικτάς, Σούρπ Αστβατζατζίν Ερμενί Κιλισεσί
Είδος
Εκκλησἰα
Θρησκεία / Δόγμα
Χριστιανική. > Αρμενική Αποστολική Εκκλησία (Γρηγοριανή).
Εν λειτουργία
Ναι
Κατάσταση
Άριστη
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Αρχιτεκτονικό.
Ενδιαφέρον
Θρησκευτικό.
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Πρόσφατη επίσκεψη
23/8/2010
Διεύθυνση
İlhan Sokağı No 28 γωνία με το Derne Sokağı (πλαϊνά δρομάκια της Maşuklar Yokuşu), συνοικία Sinanpaşa Mahallesi, Beşiktaş Belediyesi
Χρήσιμες πληροφορίες
Ο δρόμος, το Ιλχάν σοκάκι, είναι ένας από τους πλαϊνούς δρομάκους της Maşuklar Yokuşu. Πρόκειται για μια μεγάλη Μία κεντρική ανηφόρα που ξεκινάει πίσω από την αγορά του Μπεσίκτας, σχεδόν κάθετα στον Βόσπορο. Η εκκλησία λειτουργεί κάθε Κυριακή πρωί από τις 9:00 μέχρι τις 12:00, αν βρείτε όμως τον φύλακα, μπορεί να ανοίξει την πόρτα του αυλόγυρου και οποιαδήποτε άλλη ημέρα.
Γεγονότα
Ίδρυση
Τύπος γεγονότος
Ίδρυση / Οικοδόμηση
Χρονολογία
1670 (περίπου ± 10 έτη)
Λέξεις - Κλειδιά
Αρμενική Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Εκκλησιαστικά κτίσματα.
Κωνσταντινούπολη, αρμένικες εκκλησίες.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Μπεσίκτας Δήμος / Beşiktaş.
Σύγχρονη εποχή.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.