Χερσών: Σκούρο μπλε γυάλινο βυζαντινό πολυκάνδυλον του 5ου αι.
[Φωτογραφικό υλικό]