Η νέα αποβάθρα του Τσανάκκαλέ, ημέρα γιορτής (δεκαετία 1930 ή 1950;)
[Εικονογραφικό υλικό]