Κύριλλος ΣΤ΄ (Σερπεντζόγλους Κωνσταντίνος), άγιος ιερομάρτυρας
[Βιογραφίες]