Ρόδες άμαξας στον θρακικό Τύμβο
[Φωτογραφικό υλικό]