Καυσόξυλα και στάνες στις πλαγιές της Στράντζας, στον δρόμο για τη Μήδεια και τον Εύξεινο
[Φωτογραφικό υλικό]