Βρυώνης, Η παρακμή του Ελληνισμού (1996)
[Βιβλιογραφία]