«Β. Τ. ΠΑΛΑΝΤΖΙΟΓΛΟΥ» στην πρόσοψη ρωμαίικου σπιτικού στο Ανδρονίκι
[Φωτογραφικό υλικό]