Εσωτερικά της εκκλησίας (το 2015): Οι δύο κιονοστοιχίες που καταλήγουν στο Ιερό
[Φωτογραφικό υλικό]