Αμαζονομαχία: έφιππη Αμαζόνα επιτίθεται σε Έλληνα πολεμιστή
[Εικονογραφικό υλικό]