Άγιος Λουκάς Καρπάθου: Στα βράχια δίπλα στο βυζαντινό εκκλησιδάκι
[Φωτογραφικό υλικό]