Αναστενάρια στον Λαγκαδά (Ιανουάριος 1977): Πυροβασία στο «κονάκι» με την εικόνα του αγίου Κωνσταντίνου
[Φωτογραφικό υλικό]