Μ. Κορομηλά, Ναυτικός κόσμος Αιγαίου 03, Δήλος 01 (1986)
[Οπτικοακουστικό υλικό]