Έξω από την Αγία Παρασκευή στο βοσπορινό Μπέϊκοζ με χιόνια (Ιανουάριος του 2006)
[Φωτογραφικό υλικό]