Η άκρη της κατοικημένης χερσονήσου και το Μικρό Νησί, γνωστό και ως Άης Κύρικος (Σωζούπολη 1993)
[Φωτογραφικό υλικό]