Ο άγιος Γεώργιος, η βασιλοπούλα και ο δράκος: φορητή εικόνα στον ναό της Παναγίας της Τενέδου
[Φωτογραφικό υλικό]