Η Β-ΒΔ πλευρά του καθολικού της Μονής του Αγ. Νικολάου και οι δύο από τους τέσσερις τρούλους
[Φωτογραφικό υλικό]