1. Ο Χριστός από το βυζαντινό Ευαγγέλιο του Μελενίκου
[Εικονογραφικό υλικό]