4α. Ο ευαγγελιστής Μάρκος από το βυζαντινό Ευαγγέλιο του Μελενίκου (λεπτομ.)
[Εικονογραφικό υλικό]