Το Γενί Τζαμί της Μυτιλήνης στο κέντρο της παλιάς αγοράς (το 2016)
[Φωτογραφικό υλικό]