Μελένικο (φθινόπωρο του 2017): Το παλαιό Κονάκι
[Φωτογραφικό υλικό]