«Ραιδεστός - Θεσσαλονίκη» έκθεση στο ΑΜΘ: Έφιππος με δόρυ και πίσω κάποιος που κρατάει την ουρά του αλόγου. Χοντροκομμένη τέχνη γύρω στα 185-220 μ.Χ.
[Φωτογραφικό υλικό]