Αρχαιολ. Πάρκο Μαντάρα / Madara (Σεπτ. 2017): «Το σύμβολο της Βουλγαρίας» με σχεδιασμένη τη βραχογραφία του Ιππέα
[Φωτογραφικό υλικό]