Προφήτης Ηλίας Σκούταρι: Ο δεσποτικός θρόνος στο κεντρικό κλίτος του ναού
[Φωτογραφικό υλικό]