Στέλιος Νέστωρ, «Το συναξάρι μου» - Βιβλιοπαρουσίαση στο Βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ στη Θεσσαλονίκη
[Εικονογραφικό υλικό]