Ορεστιάδα (το 1996). Ο παλαιός «Κυλινδρόμυλος Παπάζογλου Γ. Κωνσταντίνου»
[Φωτογραφικό υλικό]