Το Κάτεργο εγκαταλελειμμένο κτήριο των φυλακών (κτίσμα του 1947-1951), λήψη από τη θάλασσα στις 2 Αυγ. του 1974
[Εικονογραφικό υλικό]