Τα Θεοδοσιανά Τείχη, εσωτ. όψη
[Φωτογραφικό υλικό]