Διαμαντούρος, Οι απαρχές (1821-1828) (2002)
[Βιβλιογραφία]