Εσωτερικό της Αγ. Τριάδας: προβλήματα στον τρούλο (το 1999)
[Φωτογραφικό υλικό]