Μαλτέζου, Άννα Παλαιολογίνα Νοταρά (2004)
[Βιβλιογραφία]