Η πρόσοψη του Μητροπολιτικού Μεγάρου Χαλκηδόνος (το 1981)
[Φωτογραφικό υλικό]